Grundlovsmødet i Terndruplund 2018

Grundlovsfestens igangsætning foregår kl. 15:15 - 15:30 ved musikunderholdning af Sigfreds Fodvarmere og kl. 15:30 bydes velkommen og grundlovsfestens program gennemføres.

Forud for igangsætning af grundlovsfesten vil der på pladsen fra kl. 14:00 være mulighed for køb af Terndruplundfondens bog "En Historisk Talerstol".


Udskriv poster


PRESSEMEDDELELSE 27. apr. 2018

Så er der stort jubilæums Grundlovsmøde i Terndruplund.

Ved den kommende grundlovsdag den 5. juni fejrer man overalt Grundlovens 169 års fødselsdag. Men i Terndruplund afholder Terndruplundfonden grundlovsfest nr. 170 = jubilæumsfest, og det er da ganske imponerende.

Når der spørges : Kan det virkelig have sin rigtighed, så er svaret et klart JA.

Man startede nemlig med grundlovsfest nr. 1 i 1849, og festlighederne var langt fremme, inden kongens underskrift var tør. Og festen her gik endda særdeles lystigt til i den store glæde over den nye grundlovs budskab.

I København påstås dog i fuld alvor, at det netop var i København, at Grundloven blev fejret første gang !

Men for god ordens skyld kan nævnes, at den allerførste grundlovsfest i København blev afholdt i 1862 - altså 14 år senere end Terndrup - sådan !

Her på egnen var man meget tidligt ude, og det var i glæde over enevældets ophør og demokratiets indførelse; det var en glæde, der deltes af alle, og tilmed inden for alle politiske partier, hvilken som bekendt er en meget sjældent forekommende situation.

Netop derfor har grundlovsfesterne i Terndruplund aldrig været et partipolitisk anliggende - og talerne er udtrykkelig blevet bekendt med, at dette ikke er et valgmøde - og det bliver det heller ikke i år, uanset den aktuelle politiske situation.

Ved grundlovsfesten i Terndruplund er det i år to velkendte talere, der fører ordet fra den traditionsrige talerstol.

Det er :


Folketingets formand, MF Pia Kjærsgaard (DF)
(Kilde:Folketinget © Steen Brogaard)


Forsvarsminister, MF Claus Hjort Frederiksen (V)
(Kilde:Folketinget © Steen Brogaard)Showorkesteret Sigfreds Fodvarmere tager med god tradition sig af den musikalske underholdning - der forhindrer, at ethvert tilløb til unødig højtidelighed hurtig afværges.

Umiddelbart efter første afdeling med talere, fællessang og musikalsk underholdning, er der fællesspisning i skovpavillonen, hvor begge talere deltager.

I forbindelse med årets grundlovsarrangement vil der være mulighed for køb af Terndruplundfondens bog "En Historisk Talerstol"

Hjertelig velkommen til et rigtig festligt grundlovsmøde i Terndruplund.Terndruplundfonden
Per Seeberg
formand