Grundlovsmøde i Terndruplund 5. juni 2023

Årets talere:


- Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre


Forhenværende Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen.Fra tidligere Grundlovsmøder i Terndruplund
Formand Per Seeberg flankeret af de to inviterede talere, Henrik Dam Kristensen og Karsten Lauritzen


I det smukkeste solskinsvejr indledte formanden med en velkomst til talerne, de fremmødte gæster og til de populære og festlige "drenge" fra Sigfreds Fodvarmere. Endvidere fik spejderne, TIF's Venner og Terndrup Borgerforening et skulderklap og en stor tak for at stå for de mange praktiske ting omkring dagens arrangement.Henrik Dam Kristensen - VideoklipKarsten Lauritzen - Videoklip


Et af Sigfreds Fodvarmeres spøjse indslagGrundlovsfester i Terndruplund siden 1853 - i smukt vejr som i gamle dage. Antallet af deltagere skyldtes måske tildels, at der samtidigt var byfest i Terndrup. Kigger man tilbage i historien er det flere gange sket, at grundlovsmødet har været flyttet netop på grund af Pinsen og af at 5. juni faldt på en søndag. Grunden hertil har vel været, at man ønskede at respektere de hellige dage, og at folks indstilling til helligdage også ville have reduceret deltageantallet. Men en flot fest var det også i år. Talerne var præcis som grundlovstaler skal være.


Terndruplundfonden takker alle der har bidraget med stort og småt i forberedelserne forud for dette års festligholdelse af Danmarks Riges Grundlov i Terndruplund. En stor tak de 2 dygtige talere for deres indlæg fra den historiske talerstol og til de mange fremmødte, som sammen har været med til at gøre dagen til en rigtig festlig Grundlovsdag.


Vi håber at se alle igen til næste år
Terndruplundfonden.Den historiske talerstol


Læs mere om en af grundlæggerne af grundlovsmøderne i Terndruplund HER