På Taler

-stolen

Her kan du se nogle af de kendte politikere, der har besøgt Terndruplund for at holde taler. Disse politikere har delt deres synspunkter om Danmarks grundlov og dens betydning for samfundet.


Besøgene har været en mulighed for at diskutere grundlæggende demokratiske værdier og skabe dialog med voksne borgere om vigtigheden af at respektere og efterleve landets love og regler.

Grundlovsmøde i Terndruplund 5. juni 2023

Her var årets talere:

- Digitaliserings- & ligestillings minister Marie Bjerre, samt forhenværende Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen.


Fra tidligere Grundlovsmøder i Terndruplund

Talerlisten

fra 1920 - 2022

2022
- Folketingets formand Henrik Dam Kristensen
- Fhv. minister og medlem af Folketinget Karsten Lauritzen

2021
- Ingen grundlovsfest

2020
- Ingen grundlovsfest

2019
- Statsminister Lars Løkke Rasmussen
- Fhv. formand for Folketinget, fhv. minister Mogens Lykketoft

2018
- Folketingets formand Pia Kjærsgaard
- Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

2017
- Gruppeformand, fhv. minister Søren Gade'
- Politisk ordfører, fhv. minister Nicolai Wammen

2016
- Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg
- Formand for SF Pia Olsen Dyhr

2015
- Finansminister Bjarne Corydon(tale)
- Tidligere skatteminister, gruppeformand Kristian Jensen

2014
- Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen(tale)
- Tidligere udenrigsminister Lene Espersen

2013
- Erhvervs- og vækstminister, fmd. for SF Annette Vilhelmsen
- Mdl. af Europaparlamentet, mdl. af DF Morten Messerschmidt

2012
- Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen, MF(tale)
- Fhv. hofmarskal Søren Haslund Christensen

2011
- Plejehjemsleder Thyra Frank, Plejehjemmet "Lotte", Frederiksberg
- Forfatter Helge Qvistorff, Terndrup

2010
- Tidl. sundhedsminister Jakob Axel Nielsen
- MF Kristian Thulesen Dahl

2009
- Statsminister Lars Løkke Rasmussen(tale)
- Partiformand Margrethe Vestager
- MEP Niels Busk

2008
- Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
- Partiformand Villy Søvndal

2007
- Udenrigsminister Per Stig Møller
- Partiformand Helle Thorning-Schmidt

2006
- Statsminister Anders Fogh Rasmussen
- Folketingets formand Christian Mejdahl

2005
- Indenrigs- og sundhedsmin. Lars Løkke Rasmussen
- Politisk kommentator Ralf Pittelkow

2004
- Integrationsmin. Bertel Haarder
- Tidl. udenrigsmin. Mogens Lykketoft

2003
- Udenrigsmin. Per Stig Møller
- Tidl. indenrigs- og socialmin. Karen Jespersen

2002
- Statsmin. Anders Fogh Rasmussen
- Tidl. udenrigsmin. Mogens Lykketoft

2001
- Borgmester Anker Boye, KL
- MF Thor Pedersen

2000
- Justitsmin. Frank Jensen
- MF Birthe Rønn Hornbech

1999
- Kgl. Operasanger Tonny Landy
- Redaktør Jørgen Schleimann

1998
- Tidl. skattemin. Anders Fogh Rasmussen
- Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet

1997
- Tidl. udenrigsmin. Uffe Ellemann Jensen
- Forbundsformand Max Bæhring

1996
- Folketingets formand Erling Olsen
- Tidl. overborgmester Egon Weidekamp

1995
- Statsmin. Poul Nyrup Rasmussen
- Tidl. statsmin. Poul Schlüter

1994
- Tidl. udenrigsmin. Uffe Ellemann Jensen
- Tidl. forbundsformand. Georg Poulsen

1993
- Tidl. statsmin. Poul Schlüter
- MF Frank Jensen

1992
- Justitsmin. Hans Engel
- MF Pia Kjærsgaard

1991
- Udenrigsmin. Uffe Ellemann Jensen
- Tidl. statsmin. Anker Jørgensen

1990
- Trafikmin. Knud Østergaard
- MF Jens Skrumpsager Skau

1989
- Finansmin. Palle Simonsen
- MF Poul Nyrup Rasmussen

1988
- Folketingets formand Svend Jakobsen
- Trafik- og komm.min. H. P. Clausen

1987
- Landbrugsmin. Britta Schall Holberg
- MF Niels Helveg Petersen

1986
- EF-kommissær Henning Christophersen
- MF Svend Auken

1985
- Statsmin. Poul Schlüter

1984
- Skattemin. Isi Foigel
- Professor P. Nyboe Andersen

1983
- Industrimin. Ib Stetter
- Fhv. forbundsfm. Thomas Nielsen

1982
- Landbrugsmin. Bjørn Westh
- Fhv. forbundsfm. Hans Rasmussen

1981
- Finansmin. Knud Heinesen
- MF Uffe Ellemann Jensen

1980
- Professor Thorkild Kristensen
- MF Ole Bernt Henriksen

1979
- Minister.u.p.Lise Østergaard
- Hofmarskal Hans Sølvhøj

1978
- Professor, dr.med. Mogens Fog

1977
- Indenrigsmin. Egon Jensen
- MF Henning Christophersen

1976
- Statsmin. Anker Jørgensen

1975
- Økonomimin. Per Hækkerup
- MF Mette Madsen

1974
- Statsminister Poul Hartling

1973
- Økonomimin. Henry Grünbaum
- MF Kresten Damsgaard
- MF Per Dich

1972
- Landbrugsmin. Ib Frederiksen
- MF H.C.Toft
- MF Henning Philipsen

1971
- Forsvarsmin. Knud Østergaard
- MF Orla Møller
- MF Niels Andersen

1970
- Borgmester MF Erhard Jacobsen
- MF Jens Dalgaard Frandsen

1969
- Fhv. landbrugsminister Chr. Thomsen
- MF Niels Andersen
- MF Svend Haugård

1968
- MF Erik Kragh
- Fhv. minister K. Axel Nielsen
- MF Niels Andersen

1967
- MF Niels Andersen
- MF Erik Hansen
- MF

P. C. Dalsager

1966
- Landbrugsminister Chr. Thomsen
- MF Jens Peter Jensen

1965
- Justitsminister K. Axel Nielsen
- MF Peter Eriksen

1964
- Formand for Folketinget Gustav Pedersen
- MF K. Axel Nielsen
- Kjærgård Jensen

1963
- Ib Stetter
- MF Alfred Bøgh

1962
- Finansminister Hans R. Knudsen
- MF P. Thisted-Knudsen

1961
- Landbrugsminister Karl Skytte
- MF Lis Groes

1960
- MF Christian Thomsen
- MF Jens Christensen

1959
- MF K. Bøgholt
- MF Morten Larsen

1958
- MF Edel Saunte
- MF Gustav Holmberg

1957
- MF Holger Eriksen
- Kjærgaard-Jensen

1956
- MF K. Axel Nielsen
- MF Anders Andersen

1955
- MF Erhard Jacobsen
- MF Peter Larsen

1954
- MF Kristen Amby
- MF Holger Eriksen

1953
- MF K. Axel Nielsen
- MF Edvard Sørensen

1952
- Formand for Folketinget Gustav Pedersen
- MF Viggo Hauch

1951
- Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft
- Fhv. minister Kr. Bording
- MF Edvard Sørensen

1950
- MF Viggo Stracke
- MF Viggo Hauch

1949 (6. juni)
- MF Edvard Sørensen
- MF Holger Eriksen

1948
- Landsdommer Helge Hoff
- Landstingsmand Stegger Nielsen

1947
- MF Edvard Sørensen
- Godsejer Flemming Juncher

1946
- Fhv. minister MF Frode Jacobsen
- Højskolelærer Peder Petersen

1945
- Lektor H. Stegmann
- Museumsinsp. P. Riismøller

1939
- Godsejer Gudmund Schütte
- Dommer Harald Prytz

1938
- Dr. phil. Vilhelm La Cour
- Statsskovrider Poul Lorentzen

1937
- Dr. phil. Arne Møller
- Pastor em. R. Gamborg

1936
- Fru dommer Prytz
- Pastor Helge Elbæk

1935
- Oberst Ivan Carstensen
- Forfatter Oluf Bang

1934
- Pastor Preisz, Als
- Fhv. minister Dr. phil. Moltesen

1933
- Fhv. minister Jensen-Sønderup
- Pastor Aksel Bang

1932
- MF Edvard Sørensen
- Statsskovrider Poul Lorentzen
- Skolebestyrer Ravn, Hadsund

1931
- Højskoleforstander Frederiksen, Støvring
- Landstingsmand Fog Pedersen

1930
- Forstander Herskind, Rønde
- Seminarieforstander Jens Byskov, Gjedved

1929
- Forfatter Johan Skjoldborg, Rønde
- Folketingsmand Edvard Sørensen

1928
- Statsminister Madsen-Mygdal
- Fuldmægtig L. P. Arnskov
- Provst Alexander Rasmussen

1927 (6. juni)
- Folketingsmand Laur. Laursen
- Christen Kræmer, Hobro

1926
- Folketingsmand Laur. Laursen
- Redaktør Christensen, Aars

1925
- Folketingsmand Laur. Laursen
- Redaktør A. Christensen, S. Tranders

1924
- Folketingsmand Laur. Laursen
- Pastor Pedersen, Astrup

1923
- Redaktør Christensen, Aars

1922-1921
- Højskoleforstander Rasmussen, Bælum
- Redaktør Kristensen, Hobro

1920
- Folketingsmand Laur. Laursen
- Redaktør Chr. Christensen, Aars